Divisores de los números del 1 al 100


Los divisores de un número natural son aquellos números naturales que dividen exactamente al número.

Estos son los conjuntos de divisores de los números del 2 al 100.


D2=[1,2]
D3=[1,3]
D4=[1,2,4]
D5=[1,5]
D6=[1,2,3,6]
D7=[1,7]
D8=[1,2,4,8]
D9=[1,3,9]
D10=[1,2,5,10]
D11=[1,11]
D12=[1,2,3,4,6,12]
D13=[1,13]
D14=[1,2,7,14]
D15=[1,3,5,15]
D16=[1,2,4,8,16]
D17=[1,17]
D18=[1,2,3,6,9,18]
D19=[1,19]
D20=[1,2,4,5,10,20]
D21=[1,3,7,21]
D22=[1,2,11,22]
D23=[1,23]
D24=[1,2,3,4,6,8,12,24]
D25=[1,5,25]
D26=[1,2,13,26]
D27=[1,3,9,27]
D28=[1,2,4,7,14,28]
D29=[1,29]
D30=[1,2,3,5,6,10,15,30]
D31=[1,31]
D32=[1,2,4,8,16,32]
D33=[1,3,11,33]
D34=[1,2,17,34]
D35=[1,5,7,35]
D36=[1,2,4,6,9,18,36]
D37=[1,37]
D38=[1,2,19,38]
D39=[1,3,13,39]
D40=[1,2,4,5,8,10,20,40]
D41=[1,41]
D42=[1,2,6,7,21,42]
D43=[1,43]
D44=[1,2,4,11,22,42]
D45=[1,3,5,9,15,45]
D46=[1,2,23,46]
D47=[1,47]
D48=[1,2,3,4,6,8,12,16,24,48]
D49=[1,7,49]
D50=[1,2,5,10,25,50]
D51=[1,13,17,51]
D52=[1,2,4,13,26,52]
D53=[1,53]
D54=[1,2,3,6,9,18,27,54]
D55=[1,5,11,55]
D56=[1,2,4,7,8,14,28,56]
D57=[1,57]
D58=[1,2,29,58]
D59=[1,59]
D60=[1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60]
D61=[1,61]
D62=[1,2,31,62]
D63=[1,3,7,9,21,63]
D64=[1,2,4,8,16,32,64]
D65=[1,5,13,65]
D66=[1,2,3,6,11,22,33,66]
D67=[1,67]
D68=[1,2,4,17,34,68]
D69=[1,3,23,69]
D70=[1,2,5,7,10,14,35,70]
D71=[1,71]
D72=[1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72]
D73=[1,73]
D74=[1,2,37,74]
D75=[1,5,15,75]
D76=[1,2,4,19,38,76]
D77=[1,7,11,77]
D78=[1,2,3,6,13,26,39,78]
D79=[1,79]
D80=[1,2,4,5,8,10,16,20,40,80]
D81=[1,3,9,27,81]
D82=[1,2,41,82]
D83=[1,83]
D84=[1,2,4,21,42,84]
D85=[1,5,17,85]
D86=[1,2,43,86]
D87=[1,87]
D88=[1,2,4,8,11,22,44,88]
D89=[1,89]
D90=[1,2,3,5,6,9,10,15,18,30,45,90]
D91=[1,7,13,91]
D92=[1,2,46,92]
D93=[1,3,31,93]
D94=[1,2,47,94]
D95=[1,5,19,95]
D96=[1,2,3,4,6,8,12,16,24,32,48.96]
D97=[1,97]
D98=[1,2,7,14,49,98]
D99=[1,3,9,11,33,99]
D100=[1,2,4,5,10,20,25,50,100]